Menu
0

Algemene voorwaarden

Model van Algemene verkoopsvoorwaarden webshop B2C

 

Ondernemingsgegevens


Captain Cork BVBA

Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgem

[email protected]
0489/971.885

BE0707.660.431

 

CAPTAIN CORK BVBA
BE0707660431

De Quint Ina

Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgem

RPR Antwerpen

België

 


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Captain Cork, een BVBA met maatschappelijke zetel te Zoutestraat 2/3 2040 Berendrecht, BTW BE 0707.660.431, RPR Antwerpen, (hierna Captain Cork) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Captain Cork moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Captain Cork aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant. De vaste tarieven kunnen op de website geraadpleegd worden. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Prijzen op de website zijn niet bindend. Wanneer prijzen door een foute omzetting vanuit de database verkeerdelijk worden geafficheerd, heeft Captain Cork het recht om de prijs aan te passen. De klant heeft dan de keuze om het product aan te kopen aan de correcte prijs of een volledige terugstorting te vragen van het betaalde bedrag. 

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Captain Cork niet. Captain Cork is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Captain Cork is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de zaakvoerder.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Captain Cork. Captain Cork kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

Bestelprocedure

 1. Bestellen
  Als u een artikel bestelt, komt deze in uw winkelmandje terecht. Indien u meerdere artikelen wilt bestellen, kunt u telkens klikken op 'verder winkelen'. Als u de gewenste artikelen in uw winkelmandje heeft liggen, dan klikt u op 'bestellen' om verder te gaan met de bestelprocedure.
 2. Registreren
  Bent u een nieuwe klant, dan moet u zich eenmalig registreren. Bestaande klanten kunnen inloggen met hun gebruikersnaam (email-adres) en wachtwoord. Let op dat uw adresgegevens nog juist zijn.
 3. Bestelling plaatsen
  Als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden, dan kunt u uw bestelling definitief plaatsen. U krijgt een bevestiging van uw bestelling per e-mail.
 4. Betalen
  Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u binnen 2 werkdagen uw factuur per e-mail. Als uw betaling ontvangen is, wordt uw bestelling verder verwerkt.
 5. Levering
  De bestelling wordt binnen de aangegeven levertijd bezorgd op het door u opgegeven afleveradres. De levertijd gaat in op het moment dat uw betaling is ontvangen.
 6. Retourneren
  In geval van retourneren dient de klant eerst contact op te nemen met Captain Cork. Het product kan geretourneerd worden tot 14 kalenderdagen na het ontvangen van de bestelling. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van het retourpakket en zal de kosten van de verzending dragen. De klant kan de kost van het verzenden niet verhalen op Captain Cork. Een compensatie zal geboden worden van zodra het pakket onbeschadigd werd ontvangen op het vermeldde retouradres. Elk geretourneerd product wordt eerst onderworpen aan een uitvoerige kwaliteitscontrole door een extern bedrijf Noordheuvel NV. In het geval van gebruiksschade wordt er geen compensatie voorzien. 

 
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via paypal
 • via overschrijving op rekeningnummer BE15001870657730

Captain Cork is gerechtigd een bestelling te weigeren met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Van zodra de producten betaald zijn zullen de producten verstuurd worden via een door de klant gekozen postpakketten dienstverlener. Orders worden op weekdagen dagelijks verwerkt en verzonden door een extern fulfilment bedrijf Noordheuvel NV.
Producten op voorraad worden zo binnen 1-2 werkdagen geleverd. Captain Cork is echter NIET verantwoordelijk voor achterstanden of vertragingen bij postbedrijven. De leveringskosten zijn ten laste van de klant, tenzij anders afgesproken met Captain Cork. De tarieven voor de verzending zijn terug te vinden op de website en afhankelijk van welke leverancier er door de klant gekozen wordt.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Europa en wereldwijd.

 

De levering gebeurt door Parcel (Bpost), of een andere gekozen leverancier door de klant. De duur van de levering is afhankelijk van de leveringstermijn van de gekozen pakketjesdienst leverancier.  De kosten zijn afhankelijk van de verzendingskosten die de gekozen leverancier handhaaft. Alle prijzen de verzendingskosten zijn te raadplegen op de website. Deze prijzen zijn onderhevig aan verandering die door de leverancier kan worden opgelegd. De producten worden op 2 vaste dagen in de week verstuurd, indien het product op voorraad is, deze termijn kan onderhevig zijn aan veranderingen opgelegd door de pakketdienst leverancier. 

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Captain Cork.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Captain Cork was geboden.

Captain Cork is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij postbedrijven. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Captain Cork.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Captain Cork te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Captain Cork.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Uitzondering CORONA maatregel: Het herroepingsrecht is NIET van toepassing op mondmaskers. Mondmaskers vallen onder hygiënisch materiaal. Aangekochte mondmaskers kunnen onder geen geding terug genomen worden. Enkel bij een aangetoonde foutieve levering door Captain Cork is er een omruil mogelijkheid. Bij omruiling is het verzegelde pakket ongeopend en onaangetast. 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Captain Cork, Zoutestraat 2/3 2040 Berendrecht, 0470/17.49.62, [email protected], via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

"De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.captaincork.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen".

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Captain Cork heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Captain Cork Zoutestraat 2/3 2040 Berendrecht. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen altijd voor rekening van de Klant. De klant maakt hierbij gebruik van de aangeleverde packbon door Captain Cork. Andere verzendmethoden worden niet aanvaard. Na aflevering van het pakket bij Noordheuvel NV, Miksebaan 266 2930 Brasschaat worden de geretourneerde producten onderworpen aan een uitegrbeide kwaliteitscontrole. In het geval van aangetoonde gebruiksschade zal het herroepingsrecht onmiddellijk vervallen. 

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Captain Cork zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwie factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Captain Cork in eerste instantie een voorstel doen tot compensatie door het aanbieden van een ander product uit het assortiment of een waardebon met een geldigheidsduur van één jaar. Enkel op uitdrukkelijke vraag van de klant zal Captain Cork overgaan tot terugbetaling. Hierbij zal Captain Cork alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Captain Cork op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Bij verkoopovereenkomsten kan Captain Cork wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Captain Cork geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Captain Cork betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

[Commerciële garantie]


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Captain Cork klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Captain Cork.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Captain Cork zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 30 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 30 dagen volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Captain Cork is bereikbaar op het telefoonnummer +32 0470174962, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Captain Cork, Zoutestraat 2/3 2040 Berendrecht. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Captain Cork beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Captain Cork zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Captain Cork respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Captain Cork Zoutestraat 2/3 2040 Berendrecht gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Captain Cork Zoutestraat 2/3 2040 Berendecht, [email protected]

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Captain Cork heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


Captain Cork houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected]

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Captain Cork om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Captain Cork. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Captain Cork heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

Captain Cork heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

 

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Captain Cork, Zoutestraat 2/3 2040 Berendrecht [email protected] :

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Mis niets!

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €100,00 en de verzending is gratis